Disclaimer - Copyright

Artcrete is een geregistreerde merk- en handelsnaam van Building Products Nederland B.V. hierna te noemen Artcrete/BPN.

Alle zorgvuldigheid is betracht.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van de Artcrete/BPN website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of niet langer juist is.
Artcrete/BPN kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Virussen en veiligheid

De Artcrete/BPN website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.In de Artcrete/BPN website kunnen links (verwijzingen) opgenomen zijn naar informatiebronnen die door anderen dan Artcrete/BPN worden beheerd en waarover Artcrete/BPN geen controle heeft. Artcrete/BPN heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid of enig ander aspect van de informatie vanuit die andere bronnen.

Artcrete/BPN en copyrights

Indien u informatie van deze website wilt overnemen, vragen wij u eerst met de directie contact op te nemen. Dit omdat voor het vermenigvuldigen, opslaan in een geautomatiseerd bestand of het openbaar maken van informatie van de Artcrete/BPN website met behulp van welk middel dan ook, schriftelijke toestemming van Artcrete/BPN vereist is. Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke delen.

Copyright van derden

Mocht deze site, ondanks alle zorgvuldigheid, onverhoopt (beeld)materiaal bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons.